Вплив водню на пошкодження шлунка

13

січ.

Вплив водню на пошкодження шлунка

   
    У 2014 році група японських вчених, в Пекіні, провели дослідження, як водень впливає на пошкодження шлунка.
   
В ході дослідження встановили, що водень може пригнічувати фізіологічні процеси, викликаних саліциловою кислотою (аспірином), дозозалежно. Вода, багата воднем, може захистити здорову людину від пошкодження шлунка, викликаного окислювальним стресом.
   
     В даному дослідженні, насичена воднем вода отримана шляхом насичення води H2. По закінченню 2 тижнів вживання, випробовувані піддослідні були обстежені на предмет впливу виразко утворень, а також зняті аналізи на 8-OH-дезоксигуанозину (8-OHdG) *.
   

* 8-OH-дезоксигуанозину (8-OHdG) - модифікований нуклеозид, що утворюється в молекулі ДНК в результаті впливу активних форм кисню та інших факторів. Він має виражені мутагенними властивостями, і зараз розглядаються в якості клініко-лабораторного маркера окисного стресу і канцерогенезу (розвитку пухлини).
 
       
    Залежно від дози прийнятого H2, інгібування процесу в різного ступеня спостерігалося в слизовій шлунка. При змінюваному рН від 8.5, і концентрації водню в 0.07, 0.22 і 0.84 ppm була виявлена ​​висока кореляція з інгібуючим ефектом. Маркером запальної реакції були: активність мієлопероксидази (МРО), як допоміжного маркера використовували кінцевий продукт перекисного окислення ліпіда - малонованого діальдегіду (МДА). Гістологія шлунка також показала процес високої кореляції з інгібуючим ефектом. Однак, рівень 8-OHdG в аналізі крові, не показав пряму залежність від концентрації H2, але виявив пропорційну залежність від рН води. Ефективність впливу прийняття води при рН 9.5 виявилася значно вище, ніж чим при рН 8.5.
   
На основі цього ми можемо зробити висновок, що:
   
Лужна іонізована вода ефективна в загоєння виразки слизової шлунка, а кореляція з інгібуючим ефектом безпосередньо залежить від pH і концентрації водню. Причиною цього може бути те, що вода, збагачена воднем безпосередньо взаємодіє з цільовою тканиною, а надмірна концентрація водню в крові нейтралізує глікоген в печінці, надаючи пригнічений ефект. В результаті питна вода, збагачена воднем може захистити здорових людей від пошкоджень шлунку, викликаних окислювальним стресом.
   

Посилання на дослідження: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3944674/