Молекулярний водень: зниження ефекту окисного стресу

14

січ.

Молекулярний водень: зниження ефекту окисного стресу

   
За статистикою серцево-судинні та онкологічні хвороби є основною причиною понад 93% захворюваностей та смертей в усьому світі. Після багатьох років досліджень, досі немає безпечного та ефективного методу їх профілактики та лікуванню.
   
За останні роки вчені стали все частіше вивчати молекулярний водень в доклінічних і клінічних дослідженнях різних захворювань, пов'язаних з окислювальним і запальним стресом, таких як радіаційна хвороба серця, ішемія-реперфузійного пошкодження, інфаркт міокарда та головного мозку, зберігання серця, трансплантація серця і т. д. Водень частіше вводиться шляхом інгаляції, вживанням багатої воднем води або ін'єкціями багатого воднем фізіологічного розчину. Він сприятливо модулює сигнальну трансдукцію та експресію генів, що призводить до пригнічення прозапальних цитокінів, надлишкової продукції ROS і активації фактора транскрипції антиоксиданту Nrf2.
   

ROS - оксидативний стрес сперматозоїдів. Nrf2 - це головний активатор клітинної захисної системи, що приводить до збільшення синтезу захисних ферментів клітини, які борються з оксидантами та вільними радикалами. Стимулює вироблення власних антиоксидантів організму, таких як глутатіон, каталаза, супероксиддисмутаза, глутатіонпероксидази.
   
Для лікування онкологічних хворих в основному застосовується променева терапія з використанням іонізуючого випромінювання. При такому лікуванні пошкоджуються ракові клітини, що призводить до їх апоптозу та, в кінцевому підсумку, до одужання пацієнтів. Однак під час опромінення ракових клітин навколишні здорові тканини також можуть бути ненавмисно порушені, що, своєю чергою, може викликати серйозні ускладнення для здоров'я, включаючи радіаційно-індуковане захворювання серця.
   
   
Чому лікарі радять пити водневу воду і робити інгаляції воднем?   При патологічних станах, таких як фіброз серця, пошкодження печінки, нейрональні захворювання, радіаційно-індуковані захворювання, діабеті - водень показав свій захисний ефект шляхом зменшення запалення і модуляції сигнальних шляхів, забезпечуючи таким чином захист клітин від шкідливих агентів.
   
Водень можна отримувати не тільки при видиханні або інгаляції, а й при вживанні води багатою молекулярним воднем. Таку воду можна легко зробити в домашніх умовах за допомогою генератора водневої води. Такий прилад можна легко взяти з собою на прогулянку, в офіс або подорож. З ним ви завжди зможете вживати водневу воду незалежно від свого місцеперебування.
   
Протягом останніх 12 років фундаментальні та клінічні дослідження показали, що водень є важливим біологічним регуляторним фактором, що робить антиоксидантну, протизапальну та антиапоптотичну дію на клітини та органи. Молекулярний водень послаблює окисне пошкодження між гідроксильними радикалами та біологічно важливими молекулами. Внаслідок зниження рівня окислених макромолекул значно скорочуються мітохондріальні та клітинні пошкодження.   З досліджень Інституту молекулярного водню, ми дізналися, що водень знижує гіпербаричну токсичність, викликану киснем, для клітин PC12, а також підтримує антиоксидантні рівні супероксиддисмутази (SOD), каталази та глутатіонпероксидази. Всі вони сприяють здатності водню зменшувати шкідливий вплив гіпербаричного кисню. Надмірне виробництво вільних радикалів є медіатором багатьох серцево-судинних захворювань, таких як ішемія-реперфузійного пошкодження, в тому числі пов'язаних зі зберіганням трансплантатів під час трансплантації серця, а також радіаційно-індукованої хвороби серця. Щоб запобігти або хоча б пом'якшити розвиток окисного стресу, необхідно розробити нові підходи для ефективного і безпечного зниження патологічних наслідків надмірних темпів активних форм кисню (АФК). У дослідженні, взятої з Національного інституту біотехнологічної інформації (NCBI, США), показали, що водень може лікувати багато захворювань, пов'язані з окислювальним стресом, включаючи серцево-судинні захворювання. Найбільшими перевагами використання водню є легке проникнення через всі біологічні мембрани, широкий спектр форм введення і незначні небажані ефекти або їх відсутність. Таким чином, водень може являти собою нову терапевтичну стратегію для пом'якшення окисного стресу і його патологічних наслідків.