Протизапальні властивості

14

січ.

Протизапальні властивості

Проведені наукові дослідження довели, що молекулярний водень має протизапальну дію на організм людини, а також позитивно впливає на імунну систему.

Водень досягає протизапальної дії на організм людини, ймовірно, наступними 4 способами:

Запалення знижується за рахунок зменшення окислювального стресу.

Доведено, що водень ефективно знижує окислювальний стрес. Надлишок вільних радикалів (окислювальний стрес), відомий як ключовий медіатор зростання клітин, апоптозу клітин і запальної відповіді (через дорогу Nf-kB). Так як водень ефективно знижує окислювальний стрес в клітинах, це призводить до меншої стимуляції шляху NF-kB, що призводить до зменшення вироблення прозапальних цитокінів, таких як TNFa та інші, які стимулюють запалення. Це один з можливих способів зниження запалення водню шляхом зниження окисного стресу.

«АФК - активні форми кисню виступають в якості вторинних месенджерів для активації прозапальних цитокінів» Детальніше

«Окислювальний стрес впливає на безліч сигнальних шляхів, включаючи позаклітинні сигнально-регульовані протеїнкінази (ERK), NF-κB - сигнальний шлях, JKN кінази і ядерний транскрипційні еритроїдної фактор 2p45, пов'язаний з фактором Nrf2. Поряд з вибірковим поглинанням гідроксил радикалу. ОН, Н2 може контролювати пошкодження, викликані окислювальним стресом, шляхом впливу на ці шляхи». Детальніше

«H2 пригнічує запалення ушкоджених тканин, викликане окислювальним стресом, за допомогою придушення прозапальних і запальних цитокінів, таких як інтерлейкін (IL) -1β, IL-6, фактор-некроз пухлини-α (TNF-α), молекула міжклітинної адгезії-1 група 1 з високою рухливістю (HMGB-1), ядерний фактор каппа B (NF-κB) і простагландин E2 ».

Корекція вироблення прозапальних цитокінів

Водень пригнічує прозапальні цитокіни наступними способами:

-Водород знижує перекисне окислення ліпідів і вивільнення липополисахарида (LPS), отже, зменшується експресія прозапальних цитокінів.

-Водород підсилює гормон грелін, який також пригнічує вироблення цитокінів.

-Водород пригнічує прозапальні цитокіни, регулюючи систему кальцієвої іонної сигналізації і пригнічуючи сигнальний шлях NFAT, що призводить до зниження кількості цитокінів. Детальніше

«Факти отримані в ході досліджень свідчать про те, що насичена водорородом вода зменшує накопичення ліпідів в печінці шляхом індукції ацил-греліну, який активує передачу сигналів AMPK після придушення липогенеза, а також прозапальних медіаторів і індукування Гепатопротективна цитокінів для активації антиоксидантних ферментів». Детальніше «Водень може регулювати експресію генів, за допомогою системи кальцієвої іонної сигналізації, завдяки зміні рівня виробництва окислених фосфоліпідних медіаторів, наявність яких залежить від вільних радикалів» Детальніше «Так як прозапальні цитокіни регулюються NFAT-залежними механізмами, протизапальний ефект H2 заснований на придушенні NFAT. Крім того, антиалергічні ефекти H2 можуть бути пояснені зниженням передачі сигналів Ca2 + / NFAT» Детальніше

Активізація протизапальних цитокінів

Водень може активувати потужні протизапальні цитокіни, зменшуючи запалення. Наука все ще вивчає даний механізм, але схиляється до тієї точки зору, що водень стимулює високотерапевтичні протизапальні цитокіни, такі як IL-10 і IL-22

До того ж нові результати отримані в дослідженнях чітко  демонструють, що водень, дуже ефективний для активізації цих захисних ферментів.

«H2 підвищує рівень протизапальних цитокінів. H2 підсилює експресію і активність HO-1, що імовірно вказує на те, що H2 може пригнічувати запальні реакції і пошкодження ендотелію за допомогою Nrf2 (ядерного фактора, пов'язаного з ерітроідом 2 p45, фактор 2) / HO-1 шляху »

«В останньому дослідженні рівні протизапальних цитокінів були вище після попередньої обробки збагаченої воднем водою, ніж в групі, де використовували етанол. Це означає, що попередня обробка збагаченої воднем водою захищає від хронічного етанол-індукованого ушкодження печінки і саркопенії шляхом придушення прозапальних цитокінів TNF-α і IL -6 та індукуванню протизапальних цитокінів IL-10 і IL-22». Детальніше

«IL-10 грає захисну роль в системній запальній відповіді. Комбінована терапія інгаляцією H2 водень (2%) і 98% кисень О2 + азот NO2 значно підвищує рівень IL-10 в сироватці і тканинах (легенях, печінки і нирок) у мишей з сепсисом середнього або важкого ступеня». Детальніше

 

Водень запобігає інфільтрацію запальних клітин і знижує вироблення хемокінів (MCP-1, MPO і тощо). Пригнічуючи різні імунні запальні реакції в лейкоцитах (нейтрофіли, макрофаги, моноцити тощо.). Вплив такого типу може запобігти виникненню надмірного запалення, а також надати потенційну протизапальну дію на організм людини.

«Зниження мієлопероксидази, є репрезентативним для пригнічених запальних і лейкоцитарних (особливо нейтрофільних) відповідей. Дослідження показали, що водень здатний зменшити запалення і поліпшити кров'яний тиск». Детальніше

«Було виявлено, що обробка фізрозчином, збагаченим H2, зменшує інфільтрацію запальних клітин і крововилив» Детальніше

«Лікування 2% H2 привело до зменшення інфільтрації запальних клітин і поліпшення структури легких» Детальніше